Welkom op onze website

De federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam is een samenwerkingsverband van zeven besturen voor openbaar basisonderwijs. De gezamenlijke besturen tellen circa 30.000 leerlingen.

Tussen 2005 en 2010 is het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Amsterdam overgegaan van de lokale overheid naar zelfstandige stichtingen, te weten:

 1. Stichting Zonova (stadsdeel Amsterdam Zuid Oost)
 2. Innoord (voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord) (stadsdeel Amsterdam Noord)
 3. Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (stadsdeel Amsterdam West)
 4. Stichting Westelijke Tuinsteden (stadsdeel Amsterdam Nieuw West)
 5. Stichting Samen tussen Amstel en IJ (stadsdeel Amsterdam Oost)
 6. Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (stadsdelen Amsterdam Centrum en Zuid)
 7. Stichting Orion openbaar speciaal onderwijs Amsterdam
 8. Stichting VierTaal

De acht stichtingen besturen allemaal een groep van 15 – 22 scholen in een deel van Amsterdam. Met uitzondering van stichting Orion, die scholen voor speciaal onderwijs verspreid over de gehele stad bestuurt en de stichting Viertaal die scholen voor speciaal onderwijs bestuurt in Den Haag, Amsterdam, Almere en diverse plaatsen in Noord-Holland. Allen hebben een eigen bestuur / raad van toezicht en zij werken vanuit afzonderlijke bestuurskantoren. Daarnaast werken de besturen samen in de federatie voor openbaar primair onderwijs Amsterdam.

 

Visie federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam:

De federatie van de besturen van het openbaar primair onderwijs in Amsterdam bevordert kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan de leerlingen op de Amsterdamse openbare basisscholen. Zij doet dat op zowel cognitief, sociaal en cultureel terrein, waarbij samen leven, leren en ontwikkelen plaatsvindt in een voor iedereen toegankelijke school onder leiding van goed geschoold en goed presterend personeel. De federatie bevordert goede huisvesting, samenwerking met partners die een bijdrage kunnen leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en kent een transparante organisatie die zich publiek verantwoordt.


Onze kerndoelstellingen

 • Kwaliteit van het Amsterdamse openbaar primair onderwijs
 • Kwaliteit van alle medewerkers die werkzaam zijn op openbare Amsterdamse basisscholen
 • Bevorderen van de identiteit van het openbaar onderwijs, met als belangrijkste punt de algemene toegankelijkheid
 • Bevorderen van de bekendheid van het Amsterdams openbaar primair onderwijs
 • Bevorderen van optimale samenwerking met (lokale) overheden en andere partners

Additional information